DOBRODOŠLI NA PREZENTACIJU SLUGE BOŽIJEG P. ANTE GABRIĆA

»Čemu, čemu strah, putnici, braćo?! U Njegovoj lađici svi smo mi. I ova i ona obala Gangesa je Njegova, i Ganges je Njegov i valovi Gangesa, i ja i kormilo moje, i vi i kormila vaša! Čemu, čemu strah? U Njegovoj lađici svi smo mi!«

MOLITVA

Molitva